T.C. BİRECİK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Tarih: 11.02.2015 Sayı:   19481818. 1-8/69 Konu: İlan Ek:      Birecik Belediyesi Disiplin_Amirleri_Yonetmeliği (İndirmek için bağlantıya tıklatın) İLGİ: Belediye Meclisinin 05/02/2015 tarih ve 11…

  Etik Kurulu Başkanı: Kemal AÇAR  (Belediye Başkan Yardımcısı) Etik Kurulu Üyesi: Mahmut MÜDÜROĞLU (İnsan Kaynakları ve Eğt Md.V.) Etik Kurulu Üyesi: M.Hamdi BİLGİ (Yazı İşleri Müdür V.) Etik Kurulu…

  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete       : 13.04.2005/25785 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu…

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA: 25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine…

İmar ve ulaşım gibi kentsel alt yapı; Coğrafî ve kent bilgi sistemleri; Çevre ve çevre sağlığı, Temizlik; Zabıta,  acil yardım, kurtarma ve ambulans; Şehir içi trafik; Defin; Ağaçlandırma, park ve…

10.07.1969 tarihin de Birecik’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsillerini Birecik’te tamamladı. 2009 Yılında Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu pazarlama bölümünden mezun oldu. 1994 yılına kadar Birecik Sağlık Meslek Lisesi,…

A.Kadir ÇOPUR 01.02.1952 doğumlu evli 3 çocuk babasıdır. 1984 yılındaki yerel seçimlerde MDP partisinden belediye meclis üyesi olarak seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisinden Meclis Üyesi olarak seçildi 2011 yılında…

BELEDİYE MECLİSİ Bir belediyenin karar organı Belediye Meclisi‟dir. İlgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclis çalışmalarında düzeni sağlamak meclis başkanının yükümlülüğündedir. Belediye meclisi her ayın ilk…

MİSYONUMUZ İlkesel değerleri gözeten, kentin tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile uyumlu, halkı tüm varlık değerlerinden faydalandıran, sürekli gelişime açık, şeffaf, adil, katılımcı, çekim merkezli model örnek bir belediye.  VİZYONUMUZ…

  BİRECİK BELEDİYESİNİN KURUMSAL KİMLİĞİ Birecik Belediyesinin kurumsal kimliğinin bir parçası olan misyon ve vizyonu belirlenirken: Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesini, Sonuçlara ve performansa odaklanmayı, Katılımcılık,…