Etik Kurulu Başkanı: Kemal AÇAR  (Belediye Başkan Yardımcısı) Etik Kurulu Üyesi: Mahmut MÜDÜROĞLU (İnsan Kaynakları ve Eğt Md.V.) Etik Kurulu Üyesi: M.Hamdi BİLGİ (Yazı İşleri Müdür V.) Etik Kurulu…

  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete       : 13.04.2005/25785 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu…

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA: 25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine…