BELEDİYE MECLİSİ Bir belediyenin karar organı Belediye Meclisi‟dir. İlgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclis çalışmalarında düzeni sağlamak meclis başkanının yükümlülüğündedir. Belediye meclisi her ayın ilk…

MİSYONUMUZ İlkesel değerleri gözeten, kentin tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile uyumlu, halkı tüm varlık değerlerinden faydalandıran, sürekli gelişime açık, şeffaf, adil, katılımcı, çekim merkezli model örnek bir belediye.  VİZYONUMUZ…

  BİRECİK BELEDİYESİNİN KURUMSAL KİMLİĞİ Birecik Belediyesinin kurumsal kimliğinin bir parçası olan misyon ve vizyonu belirlenirken: Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesini, Sonuçlara ve performansa odaklanmayı, Katılımcılık,…