Birecik coğrafi konumu nedeniyle turistlerin çok fazla ilgisini çeken bir ilçe olmamasına rağmen tarihi dokusu ve doğal yaşamı sayesinde özellikle kültür gezilerini tercih eden turistlerin ilgisini çekmektedir. Dünyada sadece Fas’ta,…

Fırat Nehri, Türkiye‘nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır. Başlangıç noktaları Ağrı Diyadin’den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ’da kaynayan Karasu‘ dur. Fırat nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya,…

İlçe merkezinde ve Fırat nehrinin doğu yamacında doğal, sert kalker kayalık tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin ilk inşa tarihi hakkında farklı görüşler vardır. Üzerinde inşa edildiği beyaz kalker tepeden dolayı Beyaz…

  Birecik’in önemli bir özelliği, soyu tükenmeye yüz tutan Kelaynak Kuşlarının dünyada, doğal olarak yaşadığı belli başlı birkaç yerden biri olmasıdır. Kışı Etiyopya ve Madagaskar’da geçirdikten sonra şubat ortalarından başlayarak…

Birecik Tarihi & Kentsel Dokusu Birecik , Fırat Nehri’nin sol kıyısında kurulmuş olup etrafı dağlarla çevrilmiş bir ovanın merkezinde yer teşkil etmektedir. Birecik Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa iline bağlı olur…