Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler sabah yapılan denetimlerde kaçak kesim yapıldığını tespit ettikleri kasap dükkanını mühürleyerek, halkımızın daha temiz, daha sağlıklı beslenebilmesi için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüreceklerini belirttiler.

Zabıta Müdürlüğü Görev ve Yetkileri (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp…

Trafikle ilgili görevleri; 1) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında…

Sağlık ile ilgili görevleri; 1) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü…

İmar ile ilgili görevleri; 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 2) 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan…

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Belediye sınırları dâhilinde park ve yeşil alan olarak ayrılan arazilerde, Refüj ve kavşaklarda peyzaj mimarisine ve modern kent dokusuna uygun projeler, park ve bahçe yapımı, çocuk…

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Başkanlık makamına bağlı olarak görev yapan Özel Kalem Müdürlüğü, Başkan’ın günlük çalışma ve görüşme programını düzenlemekte ve akışını sağlamaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü, Başkan’ı ziyarete gelen yerli ve…

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 2-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve…