İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Personel Müdürlüğü, personelin özlük işleri ile ilgili her türlü işlem, bu birim tarafından yürütülmektedir. Belediye bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin ilgili mevzuat çerçevesinde iş…